شهروند خوب

راننده بی شعور

راننده بی شعور کیست؟و بی شعوری در رانندگی منجر به چه اتفاقاتی میشود؟ راننده بیشعور در واقع به کسی گفته میشود که از شعور و

بیشتر بخوانید »
شهروند خوب

شهروند خوب

شهروند خوب کیست و چه اصولی را باید رعایت کندبا پیشرفت و گستردگی زندگی شهر نشینی و تبدیل شدن شهرها به کلان شهر با جمعیت

بیشتر بخوانید »