نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

راننده بی شعور

راننده بی شعور کیست؟و بی شعوری در رانندگی منجر به چه اتفاقاتی میشود؟

راننده بیشعور در واقع به کسی گفته میشود که از شعور و هماهنگی کافی با فرآیند رانندگی برخوردار نیستند
و وجود این افراد علاوه بر بر هم زدن نظم ترافیکی،باعث ضایع شدن حقوق سایر رانندگان میشود
از همه درد آورتر اینکه ی در این امر خود را محق میدانند

این مطلب در حال تکمیل شدن است…

اگر این رفتار ها را انجام میدهید یک راننده بی شعور هستید!!!

در موقع ترافیک راه را برای ماشین امدادی باز نمیکنید،یا با سرعت به دنبال ماشین امدادی حرکت میکنید،اگر در تقاطع حق تقدوم عبور عابر را رعایت نمیکنید،در کوچه ورود ممنوع حرکت میکنید،پارک دوبله میکنید ،پشت ماشین تعلیم رانندگی بوق میزنید،روی پل پارکنیگ پارک میکنید(حتی برای یک لحظه)،در جاده ها مدام نور بالا میزنید تا لاین را برای عبور شما خالی کنند،در هنگام شب دزدگیر خود را با صدای بلند روشن میگذارید ،صدای سیستم پخش اتومبیل را به حدی زیاد میکنید که صدا از خودرو خارج شود….

قصد از بیشعور نامیدن این راننده ها ،توهین نیست بلکه توصیف یک نا هماهنگی آزاردهنده است

خوشبختانه بیشعوری یک حالت ذاتی نیست و میتوان با یک تصمیم جدی! ،آنرا کنار گذاشت

در کشور های توسعه یافته،که بطور نسبی احترام و اجرای قوانین ترافیکی وجود دارد،در برهه ای از زمان شروع به استفاده از ابزار های جریمه نقدی،زندان ،گرفتن گواهی نامه ،کردند و همزمان شروع به فرهنگ سازی را آغاز کرده اند و همچنان ادامه میدهند .که این اقدامات توام ،نتیجه ی بسیار شگفت انگیزی به ارمغان آورده است