خودشناسی

پیتزا

پیتزا بجای کتاب !

تصور کنید یک روز بعد از کارتان در حال برگشتن به خانه هست.ناگهان تصمیم میگیرید خودتان را خوشحال کنیدفرض کنید دو انتخاب بیشتر ندارید،کتاب فروشی

بیشتر بخوانید »

خلق ارزش

خلق ارزش به چه معناست؟ میخوام خلق ارزش را با استفاده از یک داستان برای شما بازگو کنم تصور کنید در یک هواپیمای در حال

بیشتر بخوانید »
ترس از شکست

ترس از موفقیت

ترس از موفقیت!!! کمی به این عبارت فکر کنید! به نظر من دلیل اصلی این که خیلی از افراد به اندازه کافی موفق نمی شوند

بیشتر بخوانید »
تخت خواب

تخت خواب

تخت خواب در واقع جایی است که تمام اتفاقات از آنجا شروع میشود!!! زمانی را تصور کن که صبح درون تخت خواب ت بیدار میشوی

بیشتر بخوانید »
اقدام کافی

اقدام کافی

اقدام کافی چیست؟ اقدام کافی در واقع به تمام و کمال انجام دادن یک اقدام یا روند گفته میشود.منظور از کافی بودن اقدام ،آن مقداری

بیشتر بخوانید »