دسته: مهارت زندگی

کارمند ساده

کارمند ساده

کارمند ساده در مدرسه تربیت میشونددر ابتدای قرن بیستم برای گسترش صنعت و تولید انبوع ،کارخانه ها به ناچار دست به تغییرات بنیادینی زدندتا قبل از این انقلاب فکری تمام قطعات و اجزای کالا هایی که تولیدی،توسط دست ساخته میشد.که ضریب خطای متوسطی نسبت به الگو طراحی شده داشتند مثلا چرخ خیاطی سینگررا تصور کند […]

آخرین روز زندگی

آخرین روز زندگی ات،امروز است

آخرین روز زندگی،ات اینگونه آغاز میشود بیا تصور کنیم امروز صبح از خواب بیدار میشوی و این آخرین بیدار شدن تو باشدتو تخت به برنامه ی روزانه ات فکر میکنی و این آخرین باری است که در تخت خوابت فکر میکنیدست و صورتت را میشوری،درون آینه به چهره ات نگاه میکنی ،به آشپزخانه میروی،مادر یا […]