دسته: داستان

داستان هایی برای زندگی

خلق ارزش

خلق ارزش به چه معناست؟ میخوام خلق ارزش را با استفاده از یک داستان برای شما بازگو کنم تصور کنید در یک هواپیمای در حال حرکت هستید و ناگهان هواپیمای شما در یک جزیره ناشناخته سقوط می کند. ما و بیست خانواده دیگر نجات پیدا میکنیم  بدون هیچ وسیله و تجهیزاتی  به سرعت دست به […]

هوا شناسی

پائیز بود و سرخپوست ها از رئیس جدید قبیله پرسیدند که زمستان پیش رو سرد خواهد بود یا نه. از آنجایی که رئیس جدید از نسل جامعه مدرن بود، از اسرار قدیمی سرخپوست ها چیزی نیاموخته بود. او با نگاه به آسمان نمی توانست تشخیص دهد زمستان چگونه خواهد بود. بنابراین برای اینکه جانب احتیاط […]