دسته: خودشناسی

پیتزا

پیتزا بجای کتاب !

تصور کنید یک روز بعد از کارتان در حال برگشتن به خانه هست.ناگهان تصمیم میگیرید خودتان را خوشحال کنیدفرض کنید دو انتخاب بیشتر ندارید،کتاب فروشی یا پیتزا فروشی.کدام را انتخاب میکنید ؟؟ عموم جامعه ما به سراغ پیتزا میروند.اگر این طور نبود احتمالا سرانه مطالعه کشور ما بیشتر از چند دقیقه! در سال بود. اما […]

خلق ارزش

خلق ارزش به چه معناست؟ میخوام خلق ارزش را با استفاده از یک داستان برای شما بازگو کنم تصور کنید در یک هواپیمای در حال حرکت هستید و ناگهان هواپیمای شما در یک جزیره ناشناخته سقوط می کند. ما و بیست خانواده دیگر نجات پیدا میکنیم  بدون هیچ وسیله و تجهیزاتی  به سرعت دست به […]

ترس از شکست

ترس از موفقیت

ترس از موفقیت!!! کمی به این عبارت فکر کنید! به نظر من دلیل اصلی این که خیلی از افراد به اندازه کافی موفق نمی شوند ، این نیست که ترس از شکست دارند بلکه دلیل اصلی این است که این افراد ترس از موفقیت دارند. شاید از شنیدن این حرف تعجب کنید !! حتی وقتی […]

آخرین روز زندگی

آخرین روز زندگی ات،امروز است

آخرین روز زندگی،ات اینگونه آغاز میشود بیا تصور کنیم امروز صبح از خواب بیدار میشوی و این آخرین بیدار شدن تو باشدتو تخت به برنامه ی روزانه ات فکر میکنی و این آخرین باری است که در تخت خوابت فکر میکنیدست و صورتت را میشوری،درون آینه به چهره ات نگاه میکنی ،به آشپزخانه میروی،مادر یا […]

تخت خواب

تخت خواب

تخت خواب در واقع جایی است که تمام اتفاقات از آنجا شروع میشود!!! زمانی را تصور کن که صبح درون تخت خواب ت بیدار میشوی و روزت را آغاز میکنیاحتمالا بعد از دقیقه ای از بیدار شدن،گوشی ات را در دست میگیری و پیام های تلگرام و واتس آپ را چک میکنی و سپس به […]

اقدام کافی

اقدام کافی

اقدام کافی چیست؟ اقدام کافی در واقع به تمام و کمال انجام دادن یک اقدام یا روند گفته میشود.منظور از کافی بودن اقدام ،آن مقداری است که منجر به بدست آمدن نتیجه ی کامل میشود بگذارید به زبان ساده توضیح دهم.فرض کنیم یک ظرف آب را روی شعله آتش قرار داده و حرارت میدهیم ،دمای […]

قدر دانی

قدردانی و شکرگزاری

بیاید موقعیت هایی که لازم است قدر دانی و شکر گزاری کنیم را بررسی کنیم بیا با هم به یک زندگی معمولی نگاه کنیمصبح از خواب بیدار میشویم،ذره ای به این ور و آن ور نگاه میکنیم از روی رختخواب بلند میشویم،در دستشویی دست و صورتمان را می شوریمبا اتوبوس،تاکسی ،مترو یا ماشین شخصی به […]

غر زدن

غر زدن های روزانه ی ما

 متاسفانه در جامعه ما هر روز شاهد این هستیم،که افراد مدام در حال غر زدن هستند مدام از دولت ،شرایط زندگی ،شرایط تحصیل ،روابط ،ترافیک شکایت می کنند این افراد راجع به درجه دمای هوا هم غر میزند،توی تابستون از گرمی هوا و زمستون از سردی هوا غر میزنند در صورتی که همه مون میدونیم […]

باور محدود کننده

باور محدودکننده و نقشه ذهنی

فرض کن یک هدف ارزشمند داری و شروع به تصویر سازی از این هدف کرده ای خودت را در موقعیت رسیدن به هدفت تصور میکنی و تواما از واژه ها و عبارت تاکیدیهمسو با هدفت استفاده میکنیحتی در حالت دعا و نیایش هم این خواسته و هدف را از پروردگار در خواست میکنیاما باورمحدود کننده […]

شفای درون

شفای درون

شفای درون به چه مفهومی است؟ باید خودت از تمام فشار ها و تنش های بیهوده رها کنی،خواهی دید که بدن شروع به بازیابی و ترمیم خود میکند در واقع بدن تو به گونه آفریده شده،که خود را شفا دهد تمام پزشکان دنیا بر این باور اعتقاد دارند که دارو ها صرفا بهبود بدن را […]