اقدام کافی

اقدام کافی
جولای 20, 2019 0 Comments

اقدام کافی چیست؟ اقدام کافی در واقع به تمام و کمال انجام دادن یک اقدام یا روند گفته میشود.منظور از کافی بودن اقدام ،آن مقداری است که منجر به بدست آمدن نتیجه ی کامل میشود بگذارید به زبان ساده توضیح دهم.فرض کنیم یک ظرف آب را روی شعله آتش قرار داده و حرارت میدهیم ،دمای …

راننده بی شعور

جولای 17, 2019 0 Comments

راننده بی شعور کیست؟و بی شعوری در رانندگی منجر به چه اتفاقاتی میشود؟ راننده بیشعور در واقع به کسی گفته میشود که از شعور و هماهنگی کافی با فرآیند رانندگی برخوردار نیستندو وجود این افراد علاوه بر بر هم زدن نظم ترافیکی،باعث ضایع شدن حقوق سایر رانندگان میشوداز همه درد آورتر اینکه ی در این …

شهروند خوب

شهروند خوب
جولای 16, 2019 0 Comments

شهروند خوب کیست و چه اصولی را باید رعایت کندبا پیشرفت و گستردگی زندگی شهر نشینی و تبدیل شدن شهرها به کلان شهر با جمعیت میلیونی،زندگی شهر نشینی وارد فرآیند تازه ای شده استاین فرآیند منجر به شکل گیری اصول تازه ای برای مدیرت زندگی شهری شده استیعنی برای تعامل با همشهریان،نهاد های اجرایی شهری،و…باید …

کارمند خوب

کارمند خوب
جولای 14, 2019 2 Comments

کارمند خوب از نظر مدیران ،چه کارمندانی هستند؟در این مطلب قصد داریم رفتار هایی را بررسی کنیم که یک کارمند معمولی را ،تبدیل به یک کارمند حرفه ای و مفید میکند.مهمترین مزیت یک کارمند حرفه ای،بالارفتن امینیت شغلی است.مدیران هرگز یک کارمند حرفه ای را رها نمیکنند و سعی میکنند در مواجه با آنها انعطاف …

قدردانی و شکرگزاری

قدر دانی
جولای 11, 2019 0 Comments

بیاید موقعیت هایی که لازم است قدر دانی و شکر گزاری کنیم را بررسی کنیم بیا با هم به یک زندگی معمولی نگاه کنیمصبح از خواب بیدار میشویم،ذره ای به این ور و آن ور نگاه میکنیم از روی رختخواب بلند میشویم،در دستشویی دست و صورتمان را می شوریمبا اتوبوس،تاکسی ،مترو یا ماشین شخصی به …

غر زدن های روزانه ی ما

غر زدن
جولای 7, 2019 0 Comments

 متاسفانه در جامعه ما هر روز شاهد این هستیم،که افراد مدام در حال غر زدن هستند مدام از دولت ،شرایط زندگی ،شرایط تحصیل ،روابط ،ترافیک شکایت می کنند این افراد راجع به درجه دمای هوا هم غر میزند،توی تابستون از گرمی هوا و زمستون از سردی هوا غر میزنند در صورتی که همه مون میدونیم …