دوست خوب

دوست خوب
جولای 24, 2020 0 Comments

دوست خوب چه ویژگی باید داشته باشد؟ مهمترین ویژگی یک دوست‌ خوب ،هم بسامد بودن با ما است.هم بسامد بودن باعث میشود که ادامه ی رابطه،بدون صرف انرژی امکان بپذیرد. یکی دیگر از ویژگی ها دوست خوب،بالاتر بودن موقیعت اجتماعی ،یا تحصیلی یا تجربی است.این موضوع باعث ،تلاش ما برای ارتقا خود برای همسان شدن …