پیتزا بجای کتاب !

پیتزا
اکتبر 17, 2019 0 Comments

تصور کنید یک روز بعد از کارتان در حال برگشتن به خانه هست.ناگهان تصمیم میگیرید خودتان را خوشحال کنیدفرض کنید دو انتخاب بیشتر ندارید،کتاب فروشی یا پیتزا فروشی.کدام را انتخاب میکنید ؟؟ عموم جامعه ما به سراغ پیتزا میروند.اگر این طور نبود احتمالا سرانه مطالعه کشور ما بیشتر از چند دقیقه! در سال بود. اما …