کارمند ساده

کارمند ساده
اکتبر 6, 2019 0 Comments

کارمند ساده در مدرسه تربیت میشونددر ابتدای قرن بیستم برای گسترش صنعت و تولید انبوع ،کارخانه ها به ناچار دست به تغییرات بنیادینی زدندتا قبل از این انقلاب فکری تمام قطعات و اجزای کالا هایی که تولیدی،توسط دست ساخته میشد.که ضریب خطای متوسطی نسبت به الگو طراحی شده داشتند مثلا چرخ خیاطی سینگررا تصور کند …